top of page

PRIVACY BELEID

De website www.studioconquesta.com is een site die toegankelijk is via het internetnetwerk en openstaat voor alle gebruikers van dat netwerk. Deze wordt gepubliceerd door Studio Conquesta, opgericht volgens Belgisch recht, met maatschappelijke zetel aan Wachthuisdreef 143, 7850 Lettelingen, België, ingeschreven bij de Belgische handelsregisters onder nummer 0797026135.

Lees deze Privacy Policy zorgvuldig door, aangezien deze essentiële informatie bevat over hoe jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door jouw persoonlijke gegevens te verstrekken op de website www.studioconquesta.com, verklaar je dat je kennis hebt genomen van deze Privacy Policy en bevestig je je uitdrukkelijke akkoord, inclusief voor de verwerking.

1. INHOUD VAN DE SITE​

De inhoud van de website is alleen ter informatie. Gebruikers van de site kunnen Studio Conquesta niet aansprakelijk stellen voor informatie of opmerkingen van welke aard dan ook die via de site worden verkregen of uitgegeven. Studio Conquesta is op geen enkele manier verantwoordelijk voor schade als gevolg van onjuiste, verouderde of onvolledige gegevens die via de site worden gecommuniceerd. Gebruikers verplichten zich om Studio Conquesta onmiddellijk te informeren over elk frauduleus gebruik en om de integriteit of werking van de site niet te schaden. Gebruikers van de site dienen ervoor te zorgen dat hun browsersoftware compatibel is met de site.

 

2. INTELLECTUELE EIGENDOM

De inhoud en presentatie van de website (inclusief HTML, vaste of automatisch gegenereerde elementen, afbeeldingen, audiobestanden, videobestanden, handelsmerken, logo's, enz.) worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Studio Conquesta, tenzij anders vermeld. Teksten, grafische elementen, hun lay-out en assemblage, en andere componenten zijn eigendom van Studio Conquesta of worden gebruikt met toestemming van respectievelijke rechthebbenden. Dit zijn intellectuele werken beschermd door auteursrechten.

Ongeoorloofde openbare verspreiding of volledige of gedeeltelijke reproductie zonder toestemming van Studio Conquesta vormt een onwettige inbreuk en kan leiden tot strafrechtelijke sancties. Dit geldt ook voor vertaling, aanpassing of reproductie met welke middelen of methoden dan ook.

De handelsmerken en logo's die op de website worden getoond, behoren toe aan Studio Conquesta of worden gebruikt met toestemming van de respectieve eigenaren. De informatie die op deze websites wordt gepresenteerd, verleent geen licentie of toestemming voor commercieel gebruik van handelsmerken. Voor dergelijk gebruik is voorafgaande, expliciete schriftelijke toestemming van Studio Conquesta noodzakelijk. Elk ongepast gebruik van deze handelsmerken is ten strengste verboden.

3. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het gebruik van www.studioconquesta.com door gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Studio Conquesta gebeurt in overeenstemming met de wet en de regelgeving. Persoonlijke gegevens worden verwerkt door Studio Conquesta, overeenkomstig de hieronder vermelde doeleinden, via de volgende methoden:

 • Gebruik van Cookies

 • Contactformulier

4. JOUW RECHTEN

4.1 Recht op Toegang en Controle: Je hebt te allen tijde het recht om je persoonlijke gegevens in te zien en te controleren, zonder kosten. Je kunt ook controleren hoe we jouw persoonlijke gegevens gebruiken.

4.2 Recht op Rectificatie, Verwijdering en Beperking: Je hebt de mogelijkheid om je persoonlijke gegevens al dan niet aan Studio Conquesta bekend te maken. Bovendien behoud je het recht om correcties, aanvullingen of verwijdering van je persoonlijke gegevens aan te vragen. Het is belangrijk op te merken dat door het niet bekendmaken of het aanvragen van verwijdering van gegevens, bepaalde diensten en producten mogelijk niet beschikbaar worden. Je kunt ook verzoeken om beperkingen in de verwerking van je persoonlijke gegevens.

4.3 Recht op Bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens om substantiële en legitieme redenen. Bovendien behoud je altijd het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonlijke gegevens voor direct-marketingdoeleinden zonder de noodzaak om een specifieke reden te verstrekken.

4.4 Recht op Gegevensoverdraagbaarheid: Je hebt het recht om je persoonlijke gegevens, die we verwerken, te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat, en je mag ze overdragen naar andere verantwoordelijke partijen.

4.5 Recht om Toestemming In Te Trekken: Je hebt het recht om je toestemming in te trekken, voor zover de verwerking op dergelijke toestemming berust.

4.6 Uitoefening van Jouw Rechten: Om jouw rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen via e-mail hello@studioconquesta.com of per post gericht aan Studio Conquesta op het adres dat bovenaan deze Privacy Policy wordt vermeld.

4.7 Geautomatiseerde Beslissingen en Profilering: Onze verwerking van je persoonlijke gegevens omvat geen profilering en je zult niet onderworpen zijn aan geautomatiseerde beslissingen.

4.8 Recht om een Klacht In Te Dienen: Je behoudt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel: +32 (0)2 274 48 00 Fax: +32 (0)2 274 48 35 E-mail: contact@apd-gba.be Deze actie zal geen invloed hebben op civiele rechtbankprocedures. Als je schade ondervindt als gevolg van de verwerking van je persoonlijke gegevens, kun je een vergoeding vragen.

5. COOKIEVERKLARING

Studio Conquesta maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om de bezoekerservaring op www.studioconquesta.com te personaliseren en te verbeteren. Om gebruiksvriendelijkheid te waarborgen en je privacy te beschermen, verstrekt Studio Conquesta informatie in deze cookieverklaring over hoe en waarom we cookies gebruiken. Studio Conquesta maakt gebruik van functionele en analytische cookies om consumenten een optimale gebruikerservaring te bieden.

6. WAT IS EEN COOKIE?​

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser op je computer worden opgeslagen. Studio Conquesta behoudt zich het recht voor om deze cookies te gebruiken om je te herkennen tijdens je volgende bezoeken aan de website van Studio Conquesta. Cookies stellen Studio Conquesta in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten, deze te verbeteren en aan te passen aan de voorkeuren van haar bezoekers. Cookies verschaffen informatie met betrekking tot de identificatie van individuen.

Je kunt je browser configureren om het gebruik van cookies toe te staan, te weigeren of gedeeltelijk toe te staan tijdens je bezoek aan www.studioconquesta.com. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies, geheel of gedeeltelijk, van invloed kan zijn op de functionaliteit van bepaalde aspecten van de website.

 

7. HET GEBRUIK VAN COOKIES DOOR STUDIO CONQUESTA

www.studioconquesta.com maakt gebruik van verschillende cookies met functionele, analytische en trackingfuncties. Studio Conquesta verzamelt informatie over websitegebruikers via cookies om een efficiënte, betekenisvolle en gepersonaliseerde ervaring te bieden. Studio Conquesta gebruikt cookies voor diverse doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Herkennen van gebruikers en gebruikersrechten.

 • Onthouden van gebruikersvoorkeuren en instellingen, zoals taal en videovoorkeuren, en koppelen van profielfoto's aan gebruikersaccounts.

 • Verbeteren van de beveiliging van gebruikerssessies (bijv. doorverwijzing naar websites van derden) en beheer van sessies binnen de website.

 • Weergeven van relevante advertenties op partnerwebsites.

 • Combineren van browse- en zoekgedrag.

 • Faciliteren van verbindingen met socialemediaplatforms zoals Twitter, Facebook en YouTube, evenals gerelateerde advertentieservices.

 • Uitvoeren van algemene en functionele analyses met betrekking tot het gebruik van de website.

 • Verzamelen, analyseren en beheren van bezoekersstatistieken.

 • Bewaken van de technische staat van de website en optimaliseren ervan.

Tijdens het verzamelen, opslaan en gebruiken van jouw gegevens houdt Studio Conquesta zich altijd aan haar Privacy Policy. www.studioconquesta.com heeft ook functies buiten het domein van Studio Conquesta en valt onder domeinen van derden. Deze domeinen van derden kunnen ook cookies plaatsen buiten de controle van Studio Conquesta. Het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf is van toepassing op cookies van derden.

8. LINKS

www.studioconquesta.com kan hyperlinks bevatten naar andere websites. Deze websites kunnen onafhankelijk van Studio Conquesta opereren, zonder dat Studio Conquesta enige controle heeft over deze websites of hun inhoud. Studio Conquesta is niet aansprakelijk voor de inhoud van informatie die via deze websites wordt verstrekt of verkregen. Studio Conquesta is ook niet verantwoordelijk voor ander gebruik van deze websites.

9. GOOGLE ANALYTICS

Studio Conquesta maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service geleverd door Google LLC ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers interacteren met de website. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken met als doel uw gebruik van de website te evalueren, rapporten samen te stellen over websiteactiviteit voor website-exploitanten, en andere diensten te verlenen met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik.

Studio Conquesta maakt voornamelijk gebruik van Google Analytics om gebruikerservaringen op www.studioconquesta.com te begrijpen en te optimaliseren. Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud, functionaliteit en algehele gebruikerservaring van de website te verbeteren.

Google kan deze informatie ook overdragen aan derden waar dit wettelijk vereist is, of waar dergelijke derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet associëren met andere gegevens die door Google worden bewaard.

Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet.

Gebruikers die willen voorkomen dat hun gegevens worden gebruikt door Google Analytics, kunnen de Google Analytics opt-out browser-add-on installeren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Voor meer informatie over Google Analytics en de privacypraktijken van Google, kunt u het Privacybeleid van Google raadplegen (https://policies.google.com/privacy).

10. WIJZIGINGEN IN DE PRIVACY POLICY

Studio Conquesta behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de wijze waarop het gegevens behandelt en om de in deze Privacy Policy beschreven voorwaarden aan te passen. De meest recente versie van de Privacy Policy is altijd beschikbaar op deze pagina.

11. ALGEMEEN

Indien enige bepaling met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens nietig wordt bevonden, zal deze worden vervangen door een bepaling die, zo dicht mogelijk bij het beoogde doel van de voorgestelde bepaling, wordt bereikt.

12. VERDERE VRAGEN

Als je verdere vragen hebt over de Privacy Policy van Studio Conquesta, kun je deze stellen door een e-mail te sturen naar hello@studioconquesta.com of per post gericht aan Studio Conquesta op het adres dat bovenaan deze Privacy Policy wordt vermeld.

bottom of page